Szanowni Państwo,

 

pracuję od wielu lat w Parlamencie na rzecz modernizacji naszego kraju, rozwoju gospodarczego, stabilizacji i pokoju społecznego, sprawiedliwości i wolności.

W imię tych samych zasad i wartości działałem w antykomunistycznym podziemiu, demokratycznej opozycji (ROPCiO) i NSZZ „Solidarność” będąc jednym z założycieli Związku, płacąc cenę ponad pięciu lat pobytu w więzieniach i obozach internowanych.

Moje doświadczenie polityczne i miłość Ojczyzny nakazują mi sprzeciwiać się populistom i demagogom, których jedynym celem jest dorwanie się do władzy.

 

Z wyrazami szacunku,

Stefan Niesiołowski

 

Jako poseł działam na rzecz rozwoju kraju i stanowienia prawa, ale obok ważnych ustaw, których byłem posłem sprawozdawcą, jak np. ustawa o organizacji dowództwa sił zbrojnych, prowadziłem działania na rzecz Ziemi Lubuskiej

Ważniejsze zrealizowane inicjatywy, często wspólnie z innymi posłami, najczęściej z posłanką Bukiewicz:

  • Sprowadzenie czołgów Leopard do Żagania i rozwój tamtejszej jednostki wojskowej
  • Sprowadzenie sprzętu medycznego do szpitala w Gorzowie i praca na rzecz oddłużenia i reorganizacji tego szpitala
  • Budowa oczyszczalni w Gminie Witnica
  • Powstanie Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Zielonej Górze
  • Budowa drogi S-3, a także skrzyżowania w Jordanowie
  • Budowa zjazdu z A-2 do Łagowa w Gronowie oraz budowa drogi lokalnej
  • Dofinansowanie przez zaprzyjaźnioną ambasadę Tajwanu wielu inicjatyw lokalnych, sportowych, hospicjum, przedszkoli itd.
  • Remont pałacu biskupiego w Gorzowie, a także dofinansowanie renowacji innych zabytków sakralnych

Tylko prawda jest ciekawa–Józef Mackiewicz

Polityka to rozumna troska o dobro wspólne–św. Tomasz z Akwinu

Demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub ukryty totalitaryzm–Jan Paweł II

Jestem Polakiem — więc mam obowiązki polskie–Roman Dmowski

W całym życiu szanuj prawdę tak, by Twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych–Isokrates