Szanowni Państwo,

 

pracuję od wielu lat w Parlamencie na rzecz modernizacji naszego kraju, rozwoju gospodarczego, stabilizacji i pokoju społecznego, sprawiedliwości i wolności.

W imię tych samych zasad i wartości działałem w antykomunistycznym podziemiu, demokratycznej opozycji (ROPCiO) i NSZZ „Solidarność” będąc jednym z założycieli Związku, płacąc cenę ponad pięciu lat pobytu w więzieniach i obozach internowanych.

Moje doświadczenie polityczne i miłość Ojczyzny nakazują mi sprzeciwiać się populistom i demagogom, których jedynym celem jest dorwanie się do władzy.

 

Z wyrazami szacunku,

Stefan Niesiołowski

 

Tylko prawda jest ciekawa–Józef Mackiewicz

Polityka to rozumna troska o dobro wspólne–św. Tomasz z Akwinu

Demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub ukryty totalitaryzm–Jan Paweł II

Jestem Polakiem — więc mam obowiązki polskie–Roman Dmowski

W całym życiu szanuj prawdę tak, by Twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych–Isokrates